Subtotal

US$0.00

Checkout

Sale Countdown

00

Days

11

Hours

10

Minutes

15

Seconds

FAQ

តើខ្ញុំត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីក្លាយជាសមាជិកVIPរបស់MDS?

សំរាប់ព័ត៍មានបន្ថែមទាក់ទងនឹងការចូលជាសមាជិកVIPរបស់MDSសូមចូលទៅកាន់ទំព័រ FAQ៕


តើរយៈពេលនៃដំណើរការបញ្ជាទិញមានរយៈពេលប៉ុន្មាន?

រាល់ការបញ្ជារទិញនៅក្នុងទីក្រុងយើងខ្ញុំតម្រូវការ1-2ថ្ងៃដើម្បីរៀបចំវិចខ្ចប់ទំនិញដំណើរការចេញទៅ ក្រុមហ៊ុនសេវាដឹកជញ្ជូន។​រាល់ការបញ្ជារទិញនៅតាមបណ្តាលខេត្តនានាយើងខ្ញុំតម្រូវការ2-5ថ្ងៃដើម្បីរៀបចំវិចខ្ចប់ទំនិញដំណើរការចេញទៅដៃគូរសហការក្រុមហ៊ុនសេវាដឹកជញ្ជូនរបស់យើងខ្ញុំ។បើសិនជាអ្នកបានដាក់ការបញ្ជារទិញសម្លៀកបំពាក់ដែលមានពាក្យថាarriving soon សូមមើលកាលបរិច្ឆេទនៃស្តុកនៅលើទំព័រមុខទំនិញនោះ។ការជូនដំណឹងតាមរយៈអ៊ីមែលនឹងត្រូវបានផ្ញើទៅនៅពេលដែលទំនិញរៀបចំចេញមក។


តើអ៊ីមែលរបស់ខ្ញុំនឹងត្រូវបានឆ្លើយតបនៅពេលណា?

ក្រុមសហការីផ្នែកសេវាកម្មអតិថិជនយើងខ្ញុំនឹងព្យាយាមអស់ពីសមត្ថភាពក្នុងការឆ្លើយតបជាមួយអ្នកក្នុងរយៈពេល ៤៨ ម៉ោងតាមរយៈអ៊ីមែល។​ ក្នុងអំឡុងពេលរដូវកាលបុណ្យទានក្រុមសហការីយើងខ្ញុំអាចចំណាយពេលចាប់ពី ៧-១០ ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការដើម្បីឆ្លើយតបជាមួយអ្នកវិញ ប្រសិនបើអ្នកផ្ញើសំណួរតាមរយៈវេទិកាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមដូចជា instagram ឬ facebook ក្រុមការងារប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមរបស់យើងនឹងចំណាយពេលខ្លះដើម្បីទាក់ទងជាមួយក្រុមសេវាកម្មអតិថិជនមុនពេលពួកគេអាចត្រឡប់មកឆ្លើយតបជាមួយអ្នកវិញ។យើងខ្ញុំ​សូមណែនាំឱ្យអ្នកផ្ញើអ៊ីមែលជាជំនួសវិញ។


តើសេវាការដឹកជញ្ជូនថ្លៃប៉ុន្មាននឹងរយៈពេលនៃការដឹកជញ្ជូនមានរយៈពេលប៉ុន្មានដែរ?

ចុចត្រង់នេះដើម្បីមើលតារាងតម្លៃដឹកជញ្ជូនរបស់យើង។


តើខ្ញុំត្រូវផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មានលម្អិតទាក់ទងនឹងអាស័យដ្ឋានរបស់ខ្ញុំយ៉ាងដូចម្តេច?

បើសិនជាការកម្មង់របស់អ្នកត្រូវបានបង់ប្រាក់រួចហើយ សូមមេត្តាផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ help@mdscambodia.comដើម្បីupdateអាស័យដ្ឋានដឹកជញ្ជូននិង / វិធីដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នកមុនពេលដាក់ចេញទៅ។

សម្រាប់ការបញ្ជារទិញលើកក្រោយ​​សូមចូលទៅក្នុងគណនីរបស់អ្នកដើម្បីធ្វើការupdate អាស័យដ្ឋានដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នកនៅក្រោមប្រវត្តិរូបរបស់អ្នក។


ការមកយកដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់នៅហាងmds

សូមផ្តល់ពេលវេលារយៈពេល1-3ថ្ងៃដើម្បីរៀបចំទំនិញអ្នកទៅកាន់ក្នុងហាង។​

យើងខ្ញុំនឹងផ្ញើអ៊ីមែលរាល់ការកម្មង់របស់​អ្នកបានរៀបចំរួចជាស្រេចក្នុងការមកទទួលយករបស់អ្នក!សូមមេត្តាមកយកការកម្មង់របស់អ្នកក្នុងរយៈពេល១អាទិត្យ​សំរាប់ទំនិញដែលមិនមានការមកទទួលយកពីម្ចាស់ដែលបានកម្មង់នឹងត្រូវដឹកជញ្ជូនចូលក្នុងឃ្លាំងវិញ។សូមមេត្តាទំនាក់ទំនងមកផ្នែកសេ​វាកម្មរបស់អតិថិជនសំរាប់ទំនិញដែលមិនបានមកទទួលយក៕

ចុចត្រង់នេះសំរាប់ឆែកមើលសាខាទាំងអស់នឹងម៉ោងបើកបិទរបស់mds


ការបញ្ជាទិញរបស់ខ្ញុំបានដាក់ប្រកបដោយជោគជ័យប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំមិនទាន់ទទួលបានអ៊ីមែលបញ្ជាក់នៅឡើយ?

ក្នុងអំឡុងពេលរដូវកាលបុណ្យទានច្រើនវាអាចមានការពន្យារពេលបន្តិចបន្ទួចក្នុងការបញ្ជូនអ៊ីមែលបញ្ជាក់។ប្រសិនបើអ្នកមិនបានទទួលអ៊ីមែលទេបន្ទាប់ពី ១ ម៉ោងក្រោយមកសូមពិនិត្យមើលប្រអប់junk​ emailអ៊ីមែល.

ប្រសិនបើអ្នកពិនិត្យរួចរាល់តាមការណែនាំហើយនៅតែមិនបានទទួលអ៊ីមែលបញ្ជាក់ណាមួយសូមធ្វើការទាក់ទងមកខាងយើងខ្ញុំតាមរយៈអ៊ីមែលហើយយើងនឹងធ្វើការឆ្លើយតបមកអ្នកវិញឱ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបាន។

បើសិនជាអ្នកប្រើhotmailសូមមេត្តាបង្កើត help@mdscambodia.comចូលទៅកាន់អ៊ីមែលទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកដើម្បីអោយអ៊ីមែលរបស់យើងចូលទៅកាន់ប្រអប់អ៊ីមែលរបស់អ្នកដោយជំនួសអោយប្រអប់ spam/junk mail


ខ្ញុំមិនទាន់បានទទួលការកម្មង់របស់ខ្ញុំឡើយ?

រាល់បញ្ញើរទាំងអស់របស់ក្រុមហ៊ុនសេវាដឹកជញ្ជូនរបស់យើងសុទ្ធតែមានលេខcodeសំគាល់។លេខcodeសំគាល់របស់នឹងត្រូវបានផ្ញើទៅកាន់អ៊ីមែលនឹងសារទូរស័ព្ទរបស់អ្នក!អ្នកក៏អាចទំនាក់ទំនងទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនសេវាដឹកជញ្ជូនរបស់យើងដើម្បីតាមដានទំនិញរបស់អ្នកផងដែល៕

សំរាប់សម្លៀកបំពាក់ដែលមានពាក្យថា arriving soon​សូមមេត្តារង់ចាំមើល ការជូនដំណឹងតាមអ៊ីមែលថ្មីនៅពេលទំនិញនោះមកដល់និងការជូនដំណឹងចុងក្រោយបន្ទាប់ពីត្រូវបានធ្វើការដឹកជញ្ជូនចេញពីឃ្លាំងរបស់យើង។


ខ្ញុំមានរបស់របរបាត់បង់ក្នុងការកម្មង់របស់ខ្ញុំ?

ការកម្មង់របស់អ្នកអាចត្រូវបានដាក់ផ្ញើដាច់ដោយឡែកពីគ្នា។ដូច្នេះសូមពិនិត្យមើលប្រអប់សារអ៊ីមែលរបស់អ្នកសម្រាប់ការជូនដំណឹង!​ក្នុងករណីដែលអ្នកមិនបានទទួលការជូនដំណឹងណាមួយពីពួកយើងសូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំតាមរយៈអ៊ីមែល help@mdsbodia.com ហើយយើងខ្ញុំនឹងឆ្លើយតបទៅអ្នកវិញឱ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបាន៕


តើអ្នកនឹងយកផលិតផលដែលអ្នកលក់អស់ពីស្តុកមកលក់វិញទៀតទេ?

ដោយយោងទៅតាមតម្រូវការរបស់ផលិតផលយើងធ្វើការបើកចំហរសម្រាប់ម៉ូដដែលបានលក់ចេញក្នុងរយៈពេល 7-14 ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃចាប់ផ្តើម។សូមពិនិត្យមើល Arriving Soon tabរបស់យើងនៅលើគេហទំព័រដើម្បីធានាបាននូវការដាក់ទិញទុកសំរាប់ backorder៕


ខ្ញុំបានធ្វើការបញ្ជាទិញទំនិញដែលបានដាក់ថា"Arriving Soon"ប៉ុន្តែវាមិនបានមកដល់ទេ។

ប្រសិនបើអ្នកបានបញ្ជាទិញទំនិញ "Arriving Soon"សូមកត់សម្គាល់ថាវាគឺជាការបញ្ជាទិញជាមុនហើយកាលបរិច្ឆេទមកដល់ដែលប៉ាន់ស្មានក៏ដូចជាស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នត្រូវបានបញ្ជាក់នៅលើគេហទំព័រនៅព័ត៌មានលម្អិតអំពីផលិតផល។ការមកដល់អាចនឹងមានការយឺតយ៉ាវដែលមិនបានរំពឹងទុកដូច្នេះយើងណែនាំឱ្យអតិថិជនបញ្ជាទិញយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ប្រសិនបើសិនជាអ្នកសុខចិត្តរង់ចាំ។

អំឡុងពេលមកដល់​អ្នកនឹងទទួលបានការជូនដំណឹងដែលបានសរសេរថា"ទំនិញ arriving soonរបស់អ្នកបានមកដល់ហើយ!"តាមរយៈអ៊ីមែលពីយើង។នៅពេលដែលធ្វើការវេចខ្ចប់និងដឹកជញ្ជូនចេញពីឃ្លាំងរបស់យើងអ្នកនឹងទទួលបានអ៊ីមែលជូនដំណឹងមួយទៀតដែលមានចែងថា "ការបញ្ជាទិញរបស់អ្នកជិតមកដល់ហើយ!"ក្នុងករណីដែលទំនិញ arriving soonត្រូវបានលុបចោលអ្នកនឹងត្រូវបានជូនដំណឹងតាមរយៈអ៊ីមែលហើយនឹងការទូទាត់សងជាសាច់ប្រាក់វិញនឹងត្រូវធ្វើឡើងជូនអ្នកក្នុងរយៈពេល ៧ ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការ។

ប្រសិនបើអ្នកបានធ្វើការបញ្ជាទិញទំនិញដែលមានក្នុងស្តុកបូករួមនឹងទំនិញ arriving soon ក្នុងមួយប្រតិបត្តិការសូមកត់សម្គាល់ថាយើងខ្ញុំនឹងរៀបចំដឹកជញ្ជូនទំនិញដែលមានក្នុងស្តុកក្នុងរយៈពេល 1-5 ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការទៅជាមុន។ទំនិញ arriving soon របស់អ្នកនឹងត្រូវដឹកជញ្ជូនចេញតាមក្រោយពេលមកដល់ដោយកញ្ចប់ផ្សេងទៀត៕

កាតកាដូរឥណទានដែលមានតម្លៃ ៣០ ដុល្លារ ៥០ ដុល្លារនិង ១០០ ដុល្លារតាមទម្រង់នៃផែនការជាវរបស់អ្នក។


តើហាងរបស់អ្នកស្ថិតនៅទីណាខ្លះ?

ចាស!​​សូមចុចត្រង់នេះដើម្បីឆែកមើលសាខារបស់យើងខ្ញុំ។


គោលការណ៏នៃការកក់ទុកសម្លៀកបំពាក់

អ្នកអាចធ្វើការកក់ទុកសម្លៀកបំពាក់នៅហាងសាខាmdsមួយណាក៏បានដែលមានសុពលភាពរយៈពេលមួយថ្ងៃ។សូមមេត្តាទំនាក់ទំនងទៅលេខទូរស័ព្ទរបស់សាខាmdsមួយណាដែលនៅជិតអ្នកបំផុតដើម្បីអោយសហការនីផ្នែកលក់របស់យើងខ្ញុំរក្សាទុកសម្លៀកបំពាក់ដែលអ្នកចង់រក្សាទុក។សូមបញ្ជាក់ថាយើងខ្ញុំមិនអាចធ្វើការផ្ទេរសម្លៀកបំពាក់ដែលបានធ្វើការកក់ទុកពីសាខាមួយទៅសាខាមួយផ្សេងទៀតបានឡើយ។


លេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង


សំណួរផ្សេងៗនឹងមតិរបស់អតិថិជន

help@mdscambodia.com


ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងឱកាសផ្នែកទីផ្សារ

social@mdscollections.com


ឱកាសការងារនិងអាជីវកម្មផ្សេងៗ

business@mdscollections.com​​​


ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម

@mdscambodiaHow do I become an MDS Subscriber?

Please refer to our Subscription FAQ for more details.How long is the order processing time?

For local in-stock orders, we require 1-2 working days to process and dispatch your order. For international orders, we require 3-5 working days to process and dispatch your order to our delivery service partners. If you order an arriving soon item/s, kindly refer to the stock status date on the product page. Email notification will be sent once shipment reaches.When will my email sent be responded?

Our friendly customer service team will try their best to respond to you within 48 hours via email. They may take up to 7-10 working days to revert to you during high volume periods. If you send an inquiry via social media platform such as instagram or facebook, our social media team will take some time to liaise with service team before they can revert to you. It is highly recommended that you send an email instead. 

 

How much does shipping cost and how long is delivery time?

Click here to view our shipping rates.How do I change my shipping details?
If your order has been paid for, please email to help@mdscambodia.com to update your shipping address and/or method before we deliver.
For future purchases, please log into your account to update your shipping address under Manage Profile.    

  
Self-Collection at all Cambodia retail outlets
Please allow us 4-5 working days to pack and deliver your parcels to our stores.

We will email you once your order is ready for collection. Kindly collect your parcel within 1 week as any uncollected parcel will be returned back to our warehouse for safekeeping. Please contact our customer service team for uncollected parcel(s).


Click here to view our list of outlets and their opening hours.


 
I placed a successful order but why I did not receive a confirmation email yet?

During high-traffic periods, there may be a small delay in delivery of confirmation emails. If you have not received an email after 1 hour, please check your junk mail folder. If you did not receive any confirmation email, kindly contact us via email and we will get back to you as soon as we can.I have not received my item?

All Cambodia registered parcels come with a tracking number. Your tracking number will be sent to your email and SMS notification. You may visit our delivery partner to track your parcel.

 
For arriving soon items, kindly wait for a new email notification upon arrival and a final notification after it is being dispatched from our warehouse.
 


I have a missing item in my order?

Your order may be sent separately. Hence, do check your email inbox for any email notification. In the event that you do not receive any notification from us, kindly contact us help@mdsbodia.com and we will reply to you as soon as possible.What is your online return policy?

1.   14 days for local orders & 30 days for international orders. For Cambodia click & collect orders, the return period starts from the day you collect your parcel.

 

2.   Items must be unwashed and unworn with the hangtag & price tag attached and accompanied by your order invoice. For shoes, extra shoe heels must be intact and shoes must be unworn with clean soles. We do not accept returns for earrings & lingerie due to hygiene purpose. Sale and promotional items are not eligible for returns.

 

3.   You may either mail your item back to our office via registered mail or return in person at selected Cambodia outlets.

 

4.   Exchanging of size or color for the same design can be done at any Cambodia outlet.

 

5.   Processing of returns take up to 30 days from the date of receiving date. It may take up to 45 days during high volume periods.

 

6.   MDS Management reserves the final right to reject your return goods if they do not comply with our regulations. For more information on returns, kindly visit our FAQ page under returns policy for more details.What is your outlet return policy?
For retail purchases, we allow up to 14 days for exchange from date of purchase. The same regulations listed above apply to outlet purchases.You are also required to produce your receipt and do note that refunds are not allowed.

 
Product Information
Printed designs may vary in terms of symmetry and alignment for each piece and cannot be considered as a defect. Kindly allow 1-inch difference in the full-round measurement due to the way the measurement is taken and such variance is not considered as a defect.. There might be a 20-30% discrepancy in the product color due to lighting and monitor resolution and in such cases, the variance may not be considered as a defect.
 


Do you restock your products?

Depending on the demand of the product, we do open backorder for selected sold out styles within 7-14 days from day of launch. Please check out our Arriving Soon tab on the website to secure a slot for backorder.I ordered an arriving soon item but it has not arrived.

1. If you have ordered an "Arriving Soon" item/s, kindly note that it is a pre-order and the estimated arrival date as well as current status are as stated on the website under product details. Arriving soon items might be subjected to unexpected delays so we strongly advise customers to order only if you are willing to wait.

 

Upon arrival, you will receive a "Your arriving soon item is here!" email from us. Once packed & dispatched from our warehouse, you will receive another notification email stated "Your order is on its way!".  In the event that the arriving soon item is cancelled, you will be notified via email and a refund will be made to you accordingly within 7 working days.

 

2. If you have ordered both in-stock and arriving soon item in the same order, please note that we will dispatch your in-stock item/s within 1-5 working days. Your arriving soon item will be dispatched in a separate parcel.Where are your retail outlets located?

Yes. Click here to view our list of outlets.

 
 
Reservation Policy
You may reserve any item at our retail outlet for 1 day only. Kindly dial the outlet number and inform our friendly retail assistant the item you wish to reserve. Do note that we are unable to do inter-store transfer for reserved items.

 

Contact us

Customers inquiries & feedback
help@mdscambodia.com


Media & marketing opportunities

social@mdscollections.com


Career & other business opportunities
business@mdscollections.com

 
 

Social Media

Instagram: @mdscambodia
Facebook: mdscambodia


Terms & Conditions

www.mdscambodia.com/terms.cfm
 
Privacy Policy
www.mdscambodia.com/privacy.cfm