Subtotal

US$0.00

Checkout

Sale Countdown

00

Days

11

Hours

10

Minutes

15

Seconds

RETURNS

តើការប្តូរទំនិញតាម online របស់អ្នកមានគោលការណ៍ដូចមេច្តខ្លះ?

1.  ៥ថ្ងៃសម្រាប់ការបញ្ជាទិញនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនិង៧ថ្ងៃសម្រាប់ការបញ្ជាទិញទូទាំងខេត្តរបស់ប្រទេសកម្ពុជា។សម្រាប់អតិថិជនដែលស្នាក់នៅក្នុងទីក្រុងអាចជ្រើសរើសមកយកនៅហាងផ្ទាល់ក៏បានបើសិនជាមិនចង់ប្រើប្រាស់ក្រុមហ៊ុនសេវាដឹកជញ្ជូនដោយគ្រាន់តែចុច click & collect orders។ រយៈពេលនៃការប្តូរទំនិញគឺគិតចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃដែលបានទទួលបញ្ញើរបស់អ្នក។

2.  សម្លៀកបំពាក់ដែលអាចធ្វើការផ្លាស់ប្តូរបាន នោះគឺត្រូវស្ថិតក្នុងស្ថានភាពដូចដើមដោយមិនមានការបោកអ៊ុត មិនមានការស្លៀក មិនមានក្លិនទឹកអប់ មិនមានការប្រឡាក់ មិនមានការរហែកឬដាច់សាច់ក្រណាត់នឹងការខូចខាតផ្សេងៗ។សំរាប់ស្បែកជើងត្រូវតែស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពដដែលហើយស្បែកជើងមិនត្រូវបានពាក់ដោយបាតស្បែកជើងត្រូវនៅស្អាត។យើងខ្ញុំមិនទទួលការផ្លាស់ប្តូរសំរាប់គ្រឿងអលង្ការនឹងខោអាវក្នុងឡើយដោយក្នុងគោលបំណងយកចិត្តទុកដាក់ពីផាសុខភាពនឹងអនាម័យរបស់អតិថិជន។ទំនិញដែលមានការបញ្ចុះតម្លៃនឹងមានប្រម៉ូសិនផ្សេងៗមិនអាចធ្វើការផ្លាស់ប្តូរបានឡើយ៕

3.  អ្នកអាចផ្ញើបញ្ញើរទំនិញរបស់អ្នកមកសាខាធំរបស់យើងតាមរយ:ក្រុមហ៊ុនសេវាដឹកជញ្ជូនបានដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅផ្ទះលេខ១១៨ផ្លូវព្រះសីហនុសង្កាត់បឹងកេងកង១ខណ្ឌចំការមនដែលមានលេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង 098999590 ឬក៏អ្នកអាចយកមកធ្វើការផ្លាស់ប្តូរដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់នៅសាខាដែលបានកំណត់ទុករបស់យើងខ្ញុំ៕

4.  សំរាប់ការផ្លាស់ប្តូរទំហំនឹងពណ៌ម៉ូដដូចគ្នាផងដែរអតិថិជនទាំងអស់អាចធ្វើការផ្លាស់ប្តូរបាននៅគ្រប់សាខាទាំងអស់របស់ MDS នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

5.  សំរាប់ដំណើរការក្នុងការផ្លាស់ប្តូរអាចនឹងត្រូវការរយៈពេល១០ទៅ១៤ថ្ងៃរាប់ចាប់ពីថ្ងៃដែលយើងខ្ញុំទទួលបានទំនិញ,  សំរាប់រដូវកាលបុណ្យទានយើងខ្ញុំអាចនឹងត្រូវការរយៈពេល១៥ទៅ២០ថ្ងៃ៕

6.  ផ្នែកគ្រប់គ្រងរបស់ MDS មានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបដិសេធនៃការផ្លាស់ប្ដូរទំនិញរបស់អ្នកដោយក្នុងការមិនគោរពតាមគោលការណ៍របស់យើងខ្ញុំ។សំរាប់ព័ត៌មានបន្ថែមនៅលើការផ្លាស់ប្តូរ។សូមចូលទៅកាន់ទំព័រ FAQ ដែលស្ថិតក្នុងគោលការណ៍ផ្លាស់ប្តូរសំរាប់ព័ត៌មានបន្ថែម៕


What is your online return policy?

1.   7 days for local orders & 30 days for international orders. For Cambodia click & collect orders, the return period starts from the day you collect your parcel.

2.   Items must be unwashed and unworn with the hangtag & price tag attached and accompanied by your order invoice. For shoes, extra shoe heels must be intact and shoes must be unworn with clean soles. We do not accept returns for earrings & lingerie due to hygiene purpose. Sale and promotional items are not eligible for returns.

3.   You may either mail your item back to our office via registered mail or return in person at selected Cambodia outlets.

4.   Exchanging of size or color for the same design can be done at any Cambodia outlet.

5.   Processing of returns take up to 14 days from the date of receiving date. It may take up to 20 days during high volume periods.

6.   MDS Management reserves the final right to reject your return goods if they do not comply with our regulations. For more information on returns, kindly visit our FAQ page under returns policy for more details.

 

តើគោលការណ៏ក្នុងការផ្លាស់ប្តូររបស់អ្នកមានដូចមេច្តខ្លះ?

សម្រាប់ការទិញលើគេហទំព័ររបស់mdsយើងខ្ញុំអនុញ្ញាតអោយអតិថិជនអាចធ្វើការផ្លាស់ប្តូររហូតដល់រយៈពេល ៧ថ្ងៃសម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរគឺគិតចាប់ពីថ្ងៃដែលអ្នកធ្វើកាលបរិច្ឆេទទិញ។បទប្បញ្ញត្តិដូចគ្នាត្រូវបានអនុវត្តចំពោះការទិញទំនិញនៅក្នុងហាង។ អ្នកក៏ត្រូវបានតម្រូវឱ្យព្រីនវិក័យប័ត្របង់ប្រាក់របស់អ្នកហើយយើងខ្ញុំក៏សុំបញ្ជាក់ថាការផ្លាស់ប្តូរដោយទូទាត់សងជាទឹកប្រាក់មិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឡើយ។

What is your outlet return policy?
 
For retail purchases, we allow up to 7 days for exchange from date of purchase. The same regulations listed above apply to outlet purchases. You are also required to produce your receipt and do note that refunds are not allowed.